Abanico Dorado Španělština

Kurzy

Obecné informace ke kurzům

Pro všechny kurzy pořádané ve školním roce 2019/2020 platí následující informace:

Nabízené typy kurzů:

  • Kurzy obecné španělštiny
  • Kurzy pro studenty a žáky
  • Kurzy konverzace s rodilým mluvčím
  • Kurzy španělštiny na dovolenou (popř. pro ty, kdo se i z jiného důvodu rychle chtějí naučit základům jazyka)

Jednotlivé typy kurzů se liší podle potřeb dané skupiny studentů. Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých konkrétních kurzů.

Organizace školního roku:

U kurzů probíhajících po celý školní rok je výuka rozdělena do 2 semestrů, jejich začátek a konec je uveden u jednotlivých kurzů. V každém semestru je garantován určitý počet vyučovacích lekcí, pokud některá lekce odpadne např. kvůli státnímu svátku, bude nahrazena na konci semestru. Výuka probíhá jedenkrát týdně, délka vyučovací lekce je 1,5 hod.

U většiny kurzů začíná výuka v prvním semestru v týdnu od 9. 9. 2019 a končí v týdnu od 13. 1. 2020 (těsně před a v průběhu vánočních svátků výuka neprobíhá). Ve druhém semestru pak výuka začíná v týdnu od 3. 2. 2020 a končí v týdnu od 8. 6. 2020. Oba semestry tedy obsahují 16 lekcí á 1,5 hod.

Specializované kurzy (např. španělština na dovolenou) jsou kratší a konkrétní délka je vždy uvedena v popisu kurzu.

Obecná struktura vyučovacích lekcí:

U kurzů obecné španělštiny je zhruba 60 – 70 minut z vyučovací lekce určeno výuce podle učebnice (gramatika, konverzace, poslechy, čtení, psaní atd.). Ve zbývající části lekce probíhají tzv. doplňkové aktivity, které jsou také zaměřeny na procvičování jazyka, jsou ale ušity na míru konkrétnímu kurzu (dle zájmu účastníků kurzu).

Specializované kurzy (např. španělština na dovolenou) mají strukturu upravenou dle jejich zaměření.

Učebnice využívané v kurzech obecné španělštiny:

AVENTURA 1 - 3, španělština pro střední a jazykové školy; autoři Lic. Kateřina Brožová, Lic. Carlos Ferrer Penaranda

Nová učebnice španělštiny pro střední a jazykové školy kombinující moderní přístup k výuce jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta. První díl dovede studenty do úrovně A1+, celý třídílný kurz obsahuje úrovně A1, A2 a B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Každý díl se skládá z učebnice + pracovního sešitu, dvou vložených CD zdarma a slovníčku. Každou knihu tvoří 10 lekcí. Lekce v prvním dílu učebnice jsou propojeny příběhem skupiny mladých lidí a jejich dobrodružstvími na cestě po Španělsku. Společným jmenovatelem pro druhý díl je komiksový příběh a reportáže ze zemí Latinské Ameriky. Lekce ve třetím díle spojuje příběh hlavních hrdinů při objevování České republiky.

AVENTURA 1 AVENTURA 2 AVENTURA 3

Doplňkové aktivity:

Tyto aktivity jsou využívány hlavně v kurzech obecné španělštiny. Mají za cíl zejména ozvláštnit každou lekci a zajistit, aby se výuka cizího jazyka stala zábavnou pro všechny studenty. Jedná se o úkoly, pomocí nichž si studenti hravou formou mohou procvičit a zopakovat již naučené znalosti popř. osvojit znalosti nové. Většinou tyto aktivity také přinášejí nové zajímavé informace ze světa španělsky mluvících zemí, a to například o jejich kultuře, sportu, zajímavých osobnostech, turistických destinacích apod. Úlohy mohou mít formu poslechu (písničky, ukázky z filmů), jednoduchých cvičení (doplňování chybějících slov, správných tvarů sloves), her, přísloví, básniček, vtipů, receptů atd.

Lektoři:

Výuka je zajištována rodilým mluvčím se znalostí českého jazyka na úrovni B1.

Počet studentů v kurzu:

Kurzy jsou otevírány při minimálním počtu 4 přihlášených studentů. Maximální počet studentů v kurzu je 8, u konverzačních kurzů 6.

Místo konání kurzů:

Podnikatelské centrum Hradec Králové
Hradecká 1151
Hradec Králové
(místnost č. V211 – 1. patro)
Jak se dostat na místo konání kurzů – viz část „Kontakty“

Ceny kurzů:

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých konkrétních kurzů. Výuka se hradí zvlášť za každý semestr, tj. je možné se přihlásit pouze do jednoho semestru.

V ceně většiny kurzů nejsou zahrnuty učebnice, které si student buď zakoupí sám, nebo mu je můžeme zajistit my - cena dle aktuální nabídky dodavatelů.

V ceně některých specializovaných kurzů (např. španělština na dovolenou), které nevyužívají učebnice, mohou být zahrnuty i studijní materiály (to je vždy uvedeno v popisu konkrétního kurzu.

Poskytované slevy:

Nabízíme zvýhodněné ceny kurzů pro studenty základních, středních a vysokých škol a pro seniory nad 60 let. Studenti, žáci a senioři mohou za zvýhodněnou cenu studovat v kurzech obecné španělštiny. U kurzů, které jsou přímo určeny pro studenty a žáky, se již další slevy z ceny kurzovného neposkytují. Pro poskytnutí studentské slevy je nutné doložit doklad o studiu. Pro poskytnutí slevy pro seniory nad 60 let je nutné doložit doklad prokazující věk. Dále nabízíme zvýhodněné ceny u případných dopoledních kurzů. Uvedené slevy nelze sčítat.

Inzerce

Frolíkova káva ZENA-PALIVA