Abanico Dorado Španělština

Kurzy pro studenty a žáky
Individuální výuka – příprava k maturitě ze španělštiny a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

Aktuálně jsme zařadili přípravu ke státní maturitě ze španělštiny a k přijímacím zkouškám na vysoké školy formou individuální výuky. Tato forma umožní studium lépe zaměřit na konkrétní potřeby každého studenta. Při přípravě ke státní maturitě ze španělštiny je tak v případě individuálních lekcí možno výuku zaměřit konkrétně na tu část, kterou student potřebuje procvičit či zlepšit - didaktický test (poslech, čtení a jazyková kompetence), písemnou práci (psaní v ŠJ) či ústní zkoušku (maturitní témata, reálie, komunikační situace). Při přípravě k přijímacím zkouškám na vysoké školy je tak v případě individuálních lekcí možno výuku zaměřit konkrétně na typ testu, který bude student skládat pro přijetí na jím zvolenou VŠ. Další informace podá: Daniel Martinez Tapia (mobil: 774 893 567, e-mail: info@abanicodorado.cz).

Kurzy pro studenty středních škol

V současné době nenabízíme kurzy španělštiny určené speciálně pro studenty SŠ. Případní zájemci z řad studentů SŠ mohou studovat v kurzech obecné španělštiny, nebo zvolit individuální výuku. Podrobnosti najdete na našem webu v sekcích: „Kurzy – Kurzy obecné španělštiny“ a „Individuální výuka“.

Inzerce

Frolíkova káva ZENA-PALIVA