Abanico Dorado Španělština

Učebnice

Ke studiu španělštiny jsou dnes v České republice nejčastěji využívány následující učebnice:

AVENTURA 1 - 3, španělština pro střední a jazykové školy; autoři Lic. Kateřina Brožová, Lic. Carlos Ferrer Penaranda

NUEVO VEN 1 - 3; autoři F. Castro F. Marin R. Morales S. Rosa

FIESTA 1 - 3; autoři Králová, Krbcová a kol.

UČEBNICE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY 1 – 2; autoři Olga Macíková, Ludmila Mlýnková

ELE ACTUAL A1 - B2; autoři Virgilio Borobio, Ramón Palencia

AULA LATINA 1 - 3; autor H. Jimenez
Inzerce

Frolíkova káva ZENA-PALIVA