Abanico Dorado Španělština

Jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky

Tyto zkoušky se řídí pravidly stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve vyhlášce č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách. Nemají oficiální mezinárodní platnost a proto jsou uznávány zejména v České republice popř. na Slovensku. Existují 3 úrovně pro testování jazykových znalostí - státní jazyková zkouška základní (odpovídá úrovni B2), státní jazyková zkouška všeobecná (odpovídá úrovni C1) a státní jazyková zkouška speciální, pro obor překladatelský nebo pro obor tlumočnický (odpovídá úrovni C2). Státní jazykové zkoušky mohou pořádat pouze instituce zařazené do rejstříku škol a školských zařízení, jedná se o tzv. jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Zkoušky DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera)

Jedná se o mezinárodně uznávané zkoušky, které slouží jako oficiální doklad potvrzující úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává je španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes. V minulosti bylo možné tyto zkoušky složit ve 3 úrovních – DELE Inicial (odpovídá úrovni B1), DELE Intermedio (odpovídá úrovni B2) a DELE Superior (odpovídá úrovni C2). V současné době existuje úrovní šest, v souladu s úrovněmi podle Společného evropského referenčního rámce. Podrobnější informace k těmto zkouškám lze najít například na webu Institutu Cervantes v Praze.

Inzerce

Frolíkova káva ZENA-PALIVA